H D

جستجو درعناوین

 

علائم قابل توجّه - بنی قنطوره


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

3 - بنی قنطوره

الف ـ ” نزدیك است كه سلطنت عرب به دست بنی قنطوره برچیده شود؛ بنی قنطوره قومی هستند با صورتهای پهن، بینی های فرورفته ودیدگان كوچك، صورتهایشان چون سپرهای آهنین است، كفشهای مویی به پا می كنند و در محلّی در نزدیكی سرزمین عرب كه از زمین های عربی است فرود آیند كه به آنجا وادی لون گفته می شود. عرب ها سخت با آنها درگیر می شوند ... ,,    ‹این حدیث طولانی است و ادامه دارد. ›

ب ـ ” نزدیك است كه بنی قنطوره شما را از سرزمین های خود از خاك عراق بیرون كنند .,,

ج ـ ” قومی كه صورتهای پهن ودیدگان ریزوقیافه های غمباری دارند امّت مرا می رانند و به جزیرة العرب برمی گردانند.این حمله وگریز

سه بار روی می دهد...“

د ـ ” بنی قنطوره  وارد بصره می شوند، در كنار رود دجله فرود می آیند، مرد م سه گروه  می شوند گروهی به پد ران خود می پیوندند،گروهی به سختی می افتند وكفر می ورزند و گروهی خانواده های خود را پشت سر خود قرار می دهند و وارد نبرد می شوند. كشته هایشان شهید است...“

ه ـ ” وای بر زورا(بغداد) از بنی قنطوره گویی با چشم خود می بینم كه حریم زنها در زیر پای سواران سپاه لگد مال شده و شعله های آتششان شام راطعمه حریق نموده است، بدا به حال حلب از محاصره آنان. شهرهای شامات در زیر پایشان لگدمال می شود واز شامات جز دمشق و نواحی آن باقی نمی ماند ودشت ودمن از خون مردمان رنگین می شود،سپس با اعلام امن وامان وارد بعلبك می شوند و همه نواحی لبنان را حوادث خونبار فرا می گیرد...“

و ـ” واز بیشترین نشانه ها بنی قنطوره و  سلطه آنها بر عراق و شامات است“

ز ـ ” بنی قنطوره مسلمانان را دنبال می كنند واسبهای خود را به نخلهای خوخا(در نزدیكی مسجد كوفه) می بندند و از آبشخورهای فرات می نوشند. آنان كه از خراسان وسجستان می آیند مرد م عراق را به شدت فراری می دهند، آنها شریرانی هستند كه مرحمت از دلهایشان گرفته شده است. در میان حیره وكوفه به هركس برسند می كشند و اسیر می گیرند.“

ح ـ ” وای بر امّت محمد [صلّی الله علیه وآله] هنگامی كه شهر نشینی را تحمل كنند و بنی قنطوره از رود سیحان بگذ رند واز آب دجله بخورند و به سوی بصره وابّـله تهاجم كنند.“

{ در كتاب روزگار رهایی احادیث فراوانی آمده است كه مختصری از آنرا در بالا نقل كردیم ولی در كتاب مرحوم خراسانی حدیثی نیامده است.}

*در مقابل این احادیث و شاید مكمّـل این روایات، احادیث دیگری است كه بنی قنطوره را به نحو دیگری معرفی می كند. در كتاب جهان در سیطره صاحب الزّمان(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف) آمده است: ” زود باشد كه تأیید كند خدا این دین را به گروههایی كه هیچ بهره ای از دین ندارند.“ مؤلف این كتاب قد رت آنان را  قد رتی فوق بشری می داند و آنان را یك دسته از سرنشینان وصاحبان سفاین ناشناس پرنده معرفی می كند


ddddd12.mihanblog.com H D

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic