تبلیغات
*26ماه انتظار با علائم ظهور* - مطالب ابر ورود ممنوع

H D

جستجو درعناوین

 

ورود ممنوع

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع

 

ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع

 

تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام

 

که ورود احدی جز تو اکیدا" ممنوع


ddddd12.mihanblog.com H D