*26ماه انتظار با علائم ظهور* http://www.26m.ir 2019-04-22T00:49:01+01:00 text/html 2019-03-26T22:15:48+01:00 www.26m.ir H D *26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf http://www.26m.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 529px; height: 358px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="318" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-----------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 526px; height: 375px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="335" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">---------------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 511px; height: 386px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="355" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-------------------</p></div><div style="text-align: center;">----------------------</div><div style="text-align: center;">*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf</div><div style="text-align: center;">--------------------------</div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(100, 0, 255); line-height: 16px; font-family: tahoma, tahoma, sans-serif; text-decoration: none; ">http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html</a></span></div><div style="text-align: center;">-------------------------</div> text/html 2019-03-22T07:18:40+01:00 www.26m.ir H D دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت http://www.26m.ir/post/43 <div align="center"><div id="post_cat" style="text-align: center;">» نوع مطلب :&nbsp;<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/10">گل نرگس عج</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/8">کتاب</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/1">دانلود</a>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;">---------------<br><br></div> <div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت<br>================</span><br><span style="font-size: small;"> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html">http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html</a></p> ==================<br>شامل علائم و نشانه های ظهور- بعضی از کتابهای مهدوی<br>-----------------<br>فایلهای صوتی علائم ظهور<br>--------------<br>معرفی&nbsp; چند سایت<br>===========================<br>ابتدا با برنامه winrar از حالت فشرده خارج نمایید</span></div> <div style="text-align: center;">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-26-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%91%D8%AA">دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">علائم و نشانه های ظهور</a>،<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C">کتابهای مهدوی</a></div> </div></div> text/html 2019-02-04T02:38:15+01:00 www.26m.ir H D ورود ترکها به جزیره و رومیها به رمله http://www.26m.ir/post/60 <div align="center"><div class="desc post-rich-content "> <p style="text-align: center;"><strong><font face="monospace">ورود ترکها به جزیره و رومیها به رمله </font></strong></p> <p style="text-align: center;"><font face="monospace">طبق روایات اسلامی، در سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، ترکها وارد سرزمین جزیره و رومیها (امریکا و متّحدان اروپایی اش) وارد سرزمین رمله در فلسطین می شوند. مهمترین هدفی که ترکها و رومیها در سرزمین شام دنبال می کنند، چیره شدن بر حکومت سوریه و حمایت از اسرائیل در برابر تهاجم احتمالی مخالفانش (مانند حزب الله لبنان، دولت بشار اسد و نیروهای ایرانی)، و دور نگه داشتن یهودیان ساکن این کشور از هر گونه گزندی است.</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="monospace">جابر می گوید: ابو جعفر - امام باقر- (علیه السّلام) فرمود:</font></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"><strong><font face="monospace">ای جابر، بر زمین بچسب و دست و پایی مجنبان تا ببینی نشانه هایی را که</font></strong></span></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"><strong><font face="monospace">برایت یادآور می شوم، اگر به آنها برسی. نخستین آن نشانه ها اختلاف</font></strong></span></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"><strong><font face="monospace">پسران عبّاس است، .... و گروهی شورشی که از سمت ترکها برمی شورند</font></strong></span></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"><strong><font face="monospace">و آشفتگی روم در پیِ آن خواهد بود، و به زودی ترکها روی می آورند تا آنکه</font></strong></span></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"><strong><font face="monospace">در جزیره فرود آیند، و به زودی شورشیان روم روی می آورند تا آنکه در رمله</font></strong></span></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"><strong><font face="monospace">فرود آیند. پس آن سال، ای جابر، اختلاف زیادی در هر سرزمین از طرف مغرب</font></strong></span></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"><strong><font face="monospace">خواهد بود و شام آغاز سرزمین مغرب است که در آن هنگام،</font></strong></span></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"><strong><font face="monospace">بر سه پرچم اختلاف پیدا می کنند...(1).</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="monospace">1. بحار الأنوار، ج 52، ص 237، ح 105، به نقل از: الغیبة نعمانی، ص 289، ب 14، ح 67.</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="monospace">&nbsp;با بهره گیری از روایات اسلامی و پیشگوییهای نوسترادموس، چنین به نظر می رسد، مراد امام باقر(علیه السّلام) از آشفتگی روم پس از خروج ترکها، فرورفتن بخشهایی از مغرب زمین (اروپا) در آب است.</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="monospace">در این حدیث، مراد از «جزیره» بخش شمالی سرزمین بین النهرین است که از جنوب شرقی ترکیه و شمال شرقی سوریه آغاز می شود و در داخل عراق مرکزی تا حوالی بغداد (تکریت) امتداد می یابد.</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="monospace">رمله از شهرهای فلسطین اشغالی بوده و در شمال غربی قدس واقع است.</font></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.pishgooei.persianblog.ir/"><font face="monospace">www.pishgooei.persianblog.ir</font></a></p> </div> <div class="post-content-left"> <div class="post-date-left" title=""> </div> </div> <div class="post-details-left"> <a class="post-details-comment" href="http://ddddd12.blog.ir/post/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%87#comments">۰ نظر</a> <span class="rate-box "> <span class="rate-button-box rate-up "> <a class="rate-button" href="http://ddddd12.blog.ir/process/rate_post/87N0y7WHiVI/2" rel="nofollow" title="موافق"> <img alt="موافقین" class="rateimg" src="http://blog.ir/media/images/cleardot.gif"> <span class="rate-counter">۰</span> </a> </span> <span class="rate-button-box rate-down "> <a class="rate-button" href="http://ddddd12.blog.ir/process/rate_post/87N0y7WHiVI/1" rel="nofollow" title="مخالف"> <img alt="مخالفین" class="rateimg" src="http://blog.ir/media/images/cleardot.gif"> <span class="rate-counter">۰</span> </a> </span> </span> </div> <div class="post-details-right"> <span class="post-details-author">چشم انتظار گل نرگس</span> </div></div> text/html 2019-02-01T02:38:41+01:00 www.26m.ir H D *26ماه انتظار با علائم ظهور* + تحقیقات مهدویّت http://www.26m.ir/post/46 <div style="text-align: center;"><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="309" border="0" width="437">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-----------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="318" border="0" width="436">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">---------------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="319" border="0" width="423">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-------------------</p></div><div>----------------------</div><div>*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf</div><div>--------------------------</div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; margin: 0px; color: rgb(100, 0, 255); line-height: 16px; font-family: tahoma, tahoma, sans-serif; text-decoration: none;">http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html</a></span></div><div>-------------------------<br>======================<br><div align="center"><div id="post_cat" style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;">---------------<br><br></div> <div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><font size="4" color="#CC33CC">دانلود رایانه ای 26 سال تحقیقات مهدویّت</font><br>================</span><br><span style="font-size: small;"> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html">http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html</a></p> ==================<br>شامل علائم و نشانه های ظهور- بعضی از کتابهای مهدوی<br>-----------------<br>فایلهای صوتی علائم ظهور<br>--------------<br>===========================<br>ابتدا با برنامه winrar از حالت فشرده خارج نمایید</span></div> <div style="text-align: center;">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-26-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%91%D8%AA">دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">علائم و نشانه های ظهور</a>،<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C">کتابهای مهدوی</a><br><br>-----------------------<br>» نوع مطلب :&nbsp;<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/10">گل نرگس عج</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/8">کتاب</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/1">دانلود</a> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:200%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> </div></div></div></div> text/html 2019-01-18T10:59:13+01:00 www.26m.ir H D نشانه ای از آخر الزمان http://www.26m.ir/post/54 <div style="text-align: center;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);"><div class="video-time">01:00</div><div><a class="text-danger" title="نشانه ای از آخر الزمان" href="https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">نشانه ای از آخر الزمان</a></div><div class="text-muted">یک آیه از کتاب مقدس عهد قدیم می گوید:زمانی که</div><div class="text-muted">پرنده روی دیوار مقدس امنیت ندارد و مار به آن حمله می کند .....</div><div class="text-muted">منجی ظهور خواهد کرد این اتفاق در پاییز 1397 افتاده است</div><div class="text-muted"><a href="https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl</a></div></div><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);"><img class="img-responsive" src="https://s9.namasha.com/images/preview/7179444622-320x180.jpg" alt="نشانه ای از آخر الزمان"></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);">&nbsp;</p></div> text/html 2019-01-16T01:51:09+01:00 www.26m.ir H D دجال http://www.26m.ir/post/62 <div style="text-align: center;">---------------------</div><div style="text-align: center;"><a href="http://shamim.valiasr-aj.com/page2/m3_lib.php" target="_blank" title="">http://shamim.valiasr-aj.com/page2/m3_lib.php</a></div><div style="text-align: center;">-----------------</div> text/html 2019-01-10T04:02:31+01:00 www.26m.ir H D ورود نظامی پرچم های زرد رنگ جبهه حق به سوریه در عصر ظهور http://www.26m.ir/post/61 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18px;"><div class="post-title" style="padding: 15px 20px 5px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: start;"><h2 style="margin: 0px; padding-bottom: 5px; font-size: 20px; font-weight: normal; color: rgb(35, 35, 122); letter-spacing: -0.03em; text-align: center;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/soriya" style="color: rgb(37, 66, 82); text-decoration-line: none; border: none; cursor: pointer; transition-duration: 0.2s; line-height: 1.7em;"><font size="1">ورود نظامی پرچم های زرد رنگ جبهه حق به سوریه در عصر ظهور</font></a></h2></div><div class="post-content" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; color: rgb(107, 130, 142); margin: 0px 20px; text-align: justify;"><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><font size="1">http://www.alvadossadegh.com/fa/article/mahdaviat/zohoor-2/104463.html</font></p><h4 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 14px; color: rgb(37, 112, 187); text-rendering: optimizelegibility; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حدیث طلایی ورود به تحولات سال ظهور</span></h4><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">بعد از بیان<a href="http://ddddd12.blog.ir/post/soriya" target="_blank" title="" style="color: green; text-decoration-line: none;">&nbsp;این مقدمه</a>، که ذکر آن بسیار ضروری بود، نوبت به این مساله می رسد که طبق احادیث متعدد، اتفاقات و حوادث سوریه را شاید بتوان مهم ترین، تاثیر گذارترین و متوقع ترین رویدادهای آخرالزمانی دانست. جرقه آخرالزمان و پایان تاریخ سیاه، از منطقه شام و کشور سوریه زده می شود و آتش آن به سرعت شرق و غرب عالم را در می نوردد و خبر بزرگ آغاز عصر جدید اعلام می شود. خاورمیانه و حضور کشورهایی چون ایران، عراق، سوریه، حجاز، اردن، مصر، ترکیه و فلسطین در آن، در طول تاریخ، منشا حوادث و تحولات مهمی در دنیا بوده و مرکز بیشتر حوادث آخرالزمانی نیز خواهد بود. مهم ترین این حوادث، حوادث "قبل از خروج سفیانی" و نیز "خروج سفیانی" است که براساس نصوص و احادیث معتبر، نقطه آغازین تحولات منجر به ظهور، خروج سفیانی از شامات و تسلط او بر سوریه، خواهد بود.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">حال، آیا حوادث سوریه، همان حوادث نزدیک ظهور است یا ممکن است این حادثه نیز بدون هیچ ارتباطی با علائم مورد نظر روایات، رخ دهد و ارتباطی با حوادث مهدویت، نداشته باشد؟ و اگر این اتفاقات رخ دهد و حوادث سوریه منجر به رویدادهای آخرالزمانی گردد؛ وظیفه ما چیست؟ و آیا به ظهور، نزدیک شده ایم یا ده ها و صدها سال دیگر نیز باید منتظر بمانیم؟!</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">در این نوشتار، سیر رویدادهای آخرالزمانی سوریه "قبل از خروج جریان سفیانی" بررسی شده و بدون هیچ تطبیق و قضاوتی، در انتظار تغییرات و تحولات مورد نظر در حدیث امام باقر که به "حدیث تمهید مباشر"، شهرت یافته، خواهیم بود و با نگاه آینده ‏پژوهی، این حوادث را بررسی خواهیم کرد.</p><h5 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 12px; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حوادث سوریه قبل از خروج سفیانی</span></h5><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">طبق "حدیث جابر از امام باقر" که به "حدیث تمهید مباشر"، شهرت یافته، رخ دادن مجموع "همه حوادث" در منطقه سوریه در فاصله "زمانی معین" و به "ترتیب" ذکر شده، سه شرط اساسی و کلید طلایی و بسیار مهم برای ورود به تحولات "حوادث سال ظهور" است؛ و لازم است، قبل از خروج سفیانی، سلسله&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 205);">حوادثی در سوریه</span><span style="color: rgb(0, 0, 205);">،</span>&nbsp;رخ دهد، از جمله:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">... وَ یَجِیئُکُمُ الصَّوْتُ مِنْ نَاحِیَةِ دِمَشْقَ بِالْفَتْحِ وَ تُخْسَفُ‏ قَرْیَةٌ مِنْ‏ قُرَى‏ الشَّامِ‏ تُسَمَّى الْجَابِیَةَ وَ تَسْقُطُ طَائِفَةٌ مِنْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ الْأَیْمَنِ وَ مَارِقَةٌ تَمْرُقُ مِنْ نَاحِیَةِ التُّرْکِ وَ یَعْقُبُهَا هَرْجُ الرُّومِ وَ سَیُقْبِلُ إِخْوَانُ التُّرْکِ حَتَّى یَنْزِلُوا الْجَزِیرَةَ وَ سَتُقْبِلُ مَارِقَةُ الرُّومِ حَتَّى یَنْزِلُوا الرَّمْلَةَ فَتِلْکَ السَّنَةَ یَا جَابِرُ اخْتِلَافٌ کَثِیرٌ فِی کُلِّ أَرْضٍ مِنْ نَاحِیَةِ الْعرب فَأَوَّلُ أَرْضِ تخرب، أَرْضُ الشَّامِ ... .</span>[v]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">... صوتی بر دمشق همراه با فتح، دمیده می شود و زلزله ای در منطقه جابیه دمشق در سوریه، رخ خواهد داد و بخشی از مسجد اموی دمشق، تخریب خواهد شد ... آنگاه خروج کنندگانی از جانب ترکها، خروج خواهند کرد (ادعای استقلال مناطق کردنشین سوریه)؛ فتنه، اختلاف و قتل رومی ها (کشورهای غربی) را فراخواهد گرفت. برادران ترک، نیروهایی نظامی خویش را در الجزیرۀ سوریه ادامه می دهند (الجزیرۀ سوریه به مناطق متصل به مرز عراق اعم از الحسکۀ و دیر الزور و الرقة در شرق سوریه، اطلاق می شود)؛ و خروج کنندگانی از رومیان هم در رمله (میناء اشدود فلسطین اشغالی) نیروی نظامی پیاده می کنند؛ در این سال، اختلاف و فتنه سراسر سرزمین های عربی را فرا گرفته است. و اولین سرزمینی که تخریب می شود، سرزمین شام (سوریه) است ... .</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">البته در روایتی از امام علی، نیز مراحل و حوادث قبل از خروج سفیانی، چنین نقل شده است:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">إِذَا اخْتَلَفَ الرُّمْحَانِ بِالشَّامِ لَمْ تَنْجَلِ إِلَّا عَنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ قِیلَ وَ مَا هِیَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ رَجْفَةٌ تَکُونُ بِالشَّامِ یَهْلِکُ فِیهَا أَکْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ یَجْعَلُهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَذَاباً عَلَى الْکَافِرِینَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ الْمَحْذُوفَةِ وَ الرَّایَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّامِ ... فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا خَسْفَ قَرْیَةٍ مِنْ دِمَشْقَ یُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ خَرَجَ ابْنُ آکِلَةِ الْأَکْبَادِ مِنَ الْوَادِی الْیَابِسِ حَتَّى یَسْتَوِیَ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْقَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْتَظِرُوا خُرُوجَ الْمَهْدِی‏.</span>[vi]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">چون دو لشکر در منطقه شام و سوریه، درگیر جنگ شوند، یکی از آیات بزرگ الهی ظاهر می‌شود و آن رجفۀ در منطقه شام وسوریه است که بیش از صد هزار نفر، هلاک می‌شوند که برای مومنان رحمت و برای کافران عذاب است، بعد در انتظار ورود نیروهای نظامی پرچم های زرد رنگ از غرب سوریه (لبنان) و ادوات و ماشین های جنگی مجهز به پرتاب سلاح، باشید که به سرزمین شام و سوریه وارد خواهند شد ... سپس در انتظار زلزله و خسف منطقه حرستا دمشق در سوریه باشید و بعد از آن منتظر خروج سفیانی، پسر هند جگرخوار، باشید که از وادی یابس (مرز بین اردن و سوریه در استان درعا) خروج می‌کند تا بر دمشق دست یابد و بعد از آن منتظر قیام امام عصر باشید.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">بنابراین، ترتیب "حوادث قبل از خروج سفیانی"، از کتاب الغیبۀ نعمانی به نقل از امام علی و امام باقر، چنین خواهد بود:</span></p><ol style="padding: 0px 30px 0px 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">اختلاف و جنگ بین دو پرچم و دو تفکر در منطقه شام و سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اختلف الرمحان بالشام</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">صوت با پیروزی در پایتخت منطقه شام، دمشق (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">یجیئکم صوت من ناحیۀ دمشق بالفتح</span>) و رجفۀ با رحمت برای مومنین و عذاب برای کافرین در سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">رجفۀ تکون بالشام یهلک فیها اکثر من مائۀ الف، یجعلها الله رحمۀ للمومنین و عذابا للکافرین</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">ورود ادوات نظامی پیشرفته به سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اصحاب البراذین الشهب المحذوفۀ</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">ورود پرچم های زرد رنگ از غرب سوریه به این کشور (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">الرایات الصفر تقبل من المغرب حتی تحل بالشام</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">خسف و زلزله دمشق در محور جابیه- حرستا (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">تخسف قریۀ من قری الشام تسمی الجابیۀ</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">بخشی های از مسجد اموی دمشق، فرو می ریزد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">تسقط طائفۀ من مسجد دمشق الایمن</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">ادعای انفصال کردها از حاکمیت منطقه شام و سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">مارقۀ تمرق من ناحیۀ الترک</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">حمله ترک ها به مناطق کردنشین سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">سیقبل اخوان الترک حتی ینزلوا الجزیرۀ</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">بعد از این حوادث، منطقه شام و سوریه، واقعا تخریب می شود (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اول ارض تخرب، ارض الشام</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">غربی ها هرچند در این بین، خود از اختلاف و اضطراب و چه بسا جنگ جهانی، رنج می برند (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">هرج الروم</span>)</li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">غربی ها در دفاع از یهودیان، وارد رمله، میناء اشدود در فلسطین، می شوند (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">و ستقبل مارقۀ الروم حتی ینزلوا الرملۀ</span>)</li></ol><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">بنابراین، اگر حوادث منطقه شام و فعلی سوریه در زمان معاصر، به "ترتیب" ذکر شده در حدیث فوق و به فاصله "زمانی معین"، رخ دهد، به این معنا خواهد بود که وارد "تحولات عصر ظهور" در سوریه، شده ایم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا.</span></p><h5 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 12px; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حوادث سوریه و عراق بعد از خروج سفیانی</span></h5><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">آنگاه حدیث امام باقر، در ادامه، حوادث بعد از خروج سفیانی را تا حمله به عراق، نیز به اجمال، ذکر می کند:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">... ثُمَّ یَخْتَلِفُونَ عِنْدَ ذَلِکَ عَلَى ثَلَاثِ رَایَاتٍ رَایَةِ الْأَصْهَبِ وَ رَایَةِ الْأَبْقَعِ وَ رَایَةِ السُّفْیَانِیِّ فَیَلْتَقِی السُّفْیَانِیُّ بِالْأَبْقَعِ فَیَقْتَتِلُونَ وَ یَقْتُلُهُ السُّفْیَانِیُّ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ یَقْتُلُ الْأَصْهَبَ ثُمَّ لَا یَکُونُ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا الْإِقْبَالَ نَحْوَ الْعِرَاقِ وَ یَمُرُّ جَیْشُهُ بِقِرْقِیسَا فَیَقْتَتِلُونَ بِهَا فَیَقْتُلُ مِنَ الْجَبَّارِینَ مِائَةَ أَلْفٍ وَ یَبْعَثُ‏ السُّفْیَانِیُّ جَیْشاً إِلَى الْکُوفَةِ وَ عِدَّتُهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً فَیُصِیبُونَ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ قَتْلًا وَ صَلْباً وَ سَبْیاً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَتْ رَایَاتٌ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ تَطْوِی الْمَنَازِلَ طَیّاً حَثِیثاً وَ مَعَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ ... .</span>[vii]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">... در این زمان، سه پرچم در مقابل هم مى‏ایستند: لشکر نظامی اصهب، ابقع، سفیانى. در ابتدا سفیانى با ابقع مى‏جنگد و او و همراهانش را کشته و به دنبال آن اصهب را هلاک مى‏کند. پس از آن تمام هم و غم سفیانی، حمله به عراق است. سپاهیانش را به قرقیسیا (نزدیک شهر دیرالزور سوریه) مى‏رساند و در آنجا هم به جنگیدن مى‏پردازد. در این جنگ صد هزار نفر از جباران و ستمگران کشته مى‏شوند. پس از آن سفیانى، لشکر نظامی هفتاد هزار نفری را به سوى کوفه گسیل مى‏دارد ... و در این میان و در هنگام حمله سفیانی به عراق، لشکریانی از خراسان (ایران) برای دفع حمله سفیانی، به سرعت عازم عراق و کوفه خواهند شد که در میان آنها، اصحاب قائم و امام عصر نیز حضور دارند ... .</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">بنابراین، ترتیب "حوادث بعد از خروج سفیانی"، از کتاب الغیبۀ نعمانی به نقل از امام باقر، چنین خواهد بود:</span></p><ol style="padding: 0px 30px 0px 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" value="12" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">سفیانی در کنار دو پرچم مخالف در سوریه، آشکار خواهد شد (ث<span style="color: rgb(0, 100, 0);">م یختلفون عند ذلک على ثلاث رایات رایة الأصهب و رایة الأبقع و رایة السفیانی</span>)</li><li dir="RTL" value="13" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">سفیانی، معارضین، ابقع و حاکم سوریه، اصهب را به قتل می رساند و بر تمام گروه های درگیر در سوریه، پیروز خواهد شد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">فیلتقی السفیانی بالأبقع فیقتتلون، فیقتله السفیانی و من تبعه ثم یقتل الأصهب</span>)</li><li dir="RTL" value="14" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">آنگاه قصد حمله به عراق، را در سر می پروراند (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">ثم لا یکون له همة إلا الإقبال نحو العراق</span>)</li><li dir="RTL" value="15" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">در میانه حمله به عراق، در منطقه قرقیسیا در نزدیکی شهر دیرالزور سوریه، سفیانی به جنگ با دشمنان شیعه، می‏پردازد (یمر جیشه بقرقیسیاء فیقتتلون بها فیقتل بها من الجبارین مائة ألف)</li><li dir="RTL" value="16" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">سفیانی به عنوان آخرین حاکم سوریه، لشکری هفتاد هزار نفری را به کوفه، اعزام می کند که به قتل و کشتار مردم کوفه، مشغول خواهند شد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">و یبعث السفیانی جیشا إلى الکوفة و عدتهم سبعون ألفا فیصیبون من أهل الکوفة قتلا و صلبا و سبیا</span>)</li><li dir="RTL" value="17" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: inherit;">در این بین و هنگام قتل و کشتار مردم کوفه توسط لشکر سفیانی، ایرانیان زمینه ساز ظهور لشکر سید خراسانی، وارد عراق خواهند شد که در میان آنها، اصحاب امام عصر نیز حضور دارند (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">فبینا هم کذلک إذ أقبلت رایات من قبل خراسان و تطوی المنازل طیا حثیثا و معهم نفر من أصحاب القائم</span>)</li></ol><h4 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 14px; color: rgb(37, 112, 187); text-rendering: optimizelegibility; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">ورود نظامی پرچم های زرد رنگ به سوریه</span></h4><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">از جمله، حوادث "قبل از خروج سفیانی" در منطقه شام، ورود "پرچم های زرد رنگ" از غرب کشور سوریه، در هنگام جنگ بین دو پرچم مقابل هم، به صحنه تحولات میدانی منطقه شام و سوریه، می باشدکه رخ داده است و یا در آینده رخ خواهد داد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">در روایتی از امام علی، در کتاب الغیبۀ نعمانی، حوادث "سوریه قبل از خروج سفیانی"، چنین نقل شده است:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">إِذَا اخْتَلَفَ الرُّمْحَانِ بِالشَّامِ لَمْ تَنْجَلِ إِلَّا عَنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ قِیلَ وَ مَا هِیَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ رَجْفَةٌ تَکُونُ بِالشَّامِ یَهْلِکُ فِیهَا أَکْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ یَجْعَلُهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَذَاباً عَلَى الْکَافِرِینَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ الْمَحْذُوفَةِ وَ الرَّایَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّامِ ... فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا خَسْفَ قَرْیَةٍ مِنْ دِمَشْقَ یُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ خَرَجَ ابْنُ آکِلَةِ الْأَکْبَادِ مِنَ الْوَادِی الْیَابِسِ حَتَّى یَسْتَوِیَ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْقَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْتَظِرُوا خُرُوجَ الْمَهْدِی‏.</span>[viii]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">چون دو لشکر در منطقه شام و سوریه، درگیر جنگ شوند، یکی از آیات بزرگ الهی ظاهر می‌شود و آن رجفۀ شام است که بیش از صد هزار نفر، هلاک می‌شوند. این حادثه، برای مومنان رحمت و برای کافران عذاب است، بعد نگاه کنید به نیروهای نظامی پرچم های زرد رنگ از غرب سوریه (لبنان) و ادوات و ماشین های جنگی مجهز به پرتاب سلاح، که به سرزمین شام و سوریه وارد خواهند شد سپس انتظار خسف و زلزله منطقه حرستا دمشق باشید. و بعد از آن منتظر خروج سفیانی پسر هند جگرخوار باشید که از وادی یابس خروج می‌کند تا بر دمشق دست یابد و بعد از ان منتظر امام عصر باشید.</p><h5 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 12px; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">شرح مفردات و معانی لغوی حدیث</span></h5><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">ابتدا بایستی معنای لغوی کلمات و واژه های "براذین"، "الشهب" و "المحذوفۀ" در حدیث فوق را واکاوی کرد تا به واقعیات و درک حقایق، نزدیک تر شویم:</p><ul style="margin: 0px 0px 10px 25px; padding: 0px 30px 0px 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; line-height: inherit; text-align: center;">&nbsp;البراذین: جمع برذون و هو الدابة[ix] و هی آلات التنقل:</li></ul><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">ماشین و ابزار انتقال.</p><ul style="margin: 0px 0px 10px 25px; padding: 0px 30px 0px 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; line-height: inherit; text-align: center;">&nbsp;الشهب: اللهب و الشِّهَابُ: شُعْلَةُ نارٍ ساطِعَة[x]؛ الشعلة الساطعة من النار الموقدة و من العارض فی الجو[xi] وکتیبة شهباء أی لِمَا فیها من بَیاضِ السِّلاحِ و الحدید[xii] مدججة بالأسلحة:</li></ul><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">شعله های آتش زبانه می کشد و شعله که از آتش، که در جو و هوا، ایجاد می شود.</p><ul style="margin: 0px 0px 10px 25px; padding: 0px 30px 0px 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; line-height: inherit; text-align: center;">&nbsp;الحذف: نوع من أنواع الرمی ما وضع بین الأصابع و الکف و رمی بالإبهام، و المحذوفة التی ترمی بطریقة الحذف و هی أن یوضع المرمی بین الإبهام و وسط السبابة أو السبابتین معاً، و یتم رمیه بالإبهام، و هذه الطریقة أشبه شیء بها هی الدبابات و المدافع المرکبة على آلیات لأن طریقة رمایتها مطابقة لما کان العرب یطلقون علیه برمی الحذف:</li></ul><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">نوعی از پرتاب، که بین انگشتان دست به حالت گرد، ایجاد و پرتاب می شود.</p><ul style="margin: 0px 0px 10px 25px; padding: 0px 30px 0px 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; line-height: inherit; text-align: center;">اذن، نزول البراذین الشهب المحذوفة، وهی کنایة عن الدبابات أو الراجمات أو المدفعیة المحمولة عبر العجلات أو کلها. فتکون تلک البراذین هی الدبابات والمدرعات والهمرات وغیرها من المعدات المستخدمة فی الحروب البریة الحدیثة، والتی تقذف الصواریخ والقذائف:</li></ul><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">بنابراین، با توجه به معانی عربی "البراذین الشهب المحذوفۀ"، ترجمه این بخش از حدیث و به زبان فارسی، چنین است: ادوات و ماشین های جنگی مجهز به پرتاب سلاح و موشک با سرعت فراوان که شعله آتش از آن، زبانه می‏کشد، همانطور که در تصاویر، مشاهده خواهد شد. [xiii]</p><h4 dir="RTL" style="font-family: tahoma; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 14px; color: rgb(37, 112, 187); text-rendering: optimizelegibility; text-transform: uppercase; text-align: center;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">آیا نظامیان غربی، در سال ظهور، وارد سوریه خواهند شد؟</strong></h4><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">و اما عبارت "تقبل من المغرب حتی تحل بالشام"، ظاهر این است که به مغرب الشام، یعنی غرب سوریه (لبنان)، اطلاق می‏شود. البته برخی کلمه "المغرب" را به نیروهای غربی (رومی)، تفسیر کرده اند که بسیار بعید، بنظر می رسد. زیرا:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">1. غربی ها، همانطور که حدیث امام باقر، در ادامه ذکر می کند درگیر اختلاف، بحران و چه بسا جنگ جهانی سوم خواهند شد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">هرج و مرج الروم</span>) و اصولا فرصت حضور نظامی مستقیم در قلب سوریه و مکان های درگیری بین حاکم سوریه (اصهب) و ابقع (معارضین و مخالفین) را پیدا نخواهند کرد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">2. در صورت ورود مستقیم نظامیان غربی ها به کشور سوریه و آغاز جنگ با حکومت سوریه (اصهب) در عصر ظهور، قبل از خروج سفیانی، با اشغال نظامی سوریه توسط غربی ها، حاکم سوریه به قتل خواهد رسید، در حالیکه طبق احادیث، حاکم سوریه (اصهب) و نظامیان تحت امر او، تا زمان خروج سفیانی در کشور سوریه، حضور دارند و مشغول جنگ با مخالفین (ابقع) و گروهای معارض خویش هستند. و این سفیانی، خواهد بود که حاکم سوریه (اصهب) و مخالفین (ابقع) را به قتل می رساند و نه نظامیان غربی. بنابراین، حاکم سوریه تا زمان خروج سفیانی، در مسند قدرت و حکومت، باقی خواهد ماند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">3. آنچه این دیدگاه را بسیار تقویت می کند، سفیانی که بعد از این وقایع، وارد سوریه می شود، اصولا هم پیمان غرب می‏باشد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">فی عنقه صلیب</span>)؛ بنابراین، اگر "رایات الصفر تقبل من المغرب"، همان پرچم های غربی ها، باشد و اشاره به این باشد که نظامیان غربی قبل از خروج سفیانی، به سوریه وارد خواهند شد، پس غربی ها، دیگر چه نیازی به مقدمه چینی برای به صحنه آوردن نماینده و هم پیمان خویش یعنی سفیانی به صحنه نظامی سوریه را دارند؟، زیرا طبق این فرض، خود غربی ها از مدت ها قبل در سوریه، نیروی نظامی پیاده کرده اند و مستقیما، وارد جنگ سوریه شده‏اند؟؛ بنابراین، قبل از خروج سفیانی، کشور سوریه، شاهد حضور نظامیان غربی در قلب دمشق، نخواهد بود.[xiv]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">4. مضاف بر اینکه، در روایات و عصر حضور معصومین، برای غربی ها، واژه "روم"، کاربرد داشته است و کلمه "غرب"، از اصطلاحات جدید عصر معاصر است. و اصولا همانگونه که ذکر گردید، در احادیث معتبر، اشاره ای به ورد نظامیان غربی به سوریه قبل از خروج سفیانی، نشده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">بنابراین، منظور از مغرب الشام، یعنی غرب سوریه، لبنان می باشد و نه غربی ها. و ترجمه حدیث، چنین می شود:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">... فَانْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ وَ الرَّایَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّامِ ... .</span>[xv]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">... نگاه کنید به نیروهای نظامی پرچم های زرد رنگ از غرب سوریه (لبنان) و ادوات و ماشین های جنگی مجهز به پرتاب سلاح، که به سرزمین شام و سوریه وارد خواهند شد ... .</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">حدیث فوق الذکر، اشاره دارد در پی حادثه صوت و رجفۀ، آثار رحمت برای مومنین و شیعیان و عذاب برای کافرین و نواصب و دشمنان، پیش از پیش آشکار خواهد شد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">یجعلها الله رحمۀ للمومنین و عذابا علی الکافرین</span>) که این عبارت، بیانگر این است حادثه "رجفۀ و صوت" دمشق، و متعاقب آن ورود نیروهای نظامی از غرب سوریه به این کشور (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">الرایات الصفر تقبل من المغرب حتی تحل بالشام</span>)، و به صحنه آمدن ادوات نظامی (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">البراذین الشهب</span>)، نقش اساسی در تغییر معادلات نظامی و سیاسی در عرصه میدانی سوریه، برجای خواهد گذاشت به گونه ای احادیث از این موضوع، حکایت دارد و سوریه به دست نواصب و مخالفین شیعه، تا سال ظهور، سقوط نخواهد کرد.</p><h4 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 14px; color: rgb(37, 112, 187); text-rendering: optimizelegibility; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حدیث به آینده و حزب الله لبنان، اشاره دارد</span></h4><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">بنابراین، ممکن است، مصداق واضح از غرب شام، ورورد تشکیلات نظامی شیعی"حزب الله لبنان" باشد، چراکه در اثر "رجفۀ و صوت دمشق" که قبل از این مرحله (ورود پرچم های زرد رنگ به سوریه)، رخ داده است و حدیث از رجفۀ و صوت به "رحمۀ للمومنین و عذابا علی الکافرین" تعبیر کرده است، در واقع چنین خواهد بود و با ورود نظامی حزب الله از غرب شام به صحنه تحولات فتنه سوریه، معادلات میدانی فتنه شام، تغییر خواهد کرد. البته به شرطها و شروطها؛ اگر خدواند عمر تشکیلات حزب الله لبنان را تا زمان ظهور امام عصر، نگه دارد ان شاء الله که حتما چنین خواهد بود.[xvi]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">برای تقریب به ذهن، شبیه اتفاقی که هنگام نبرد و جنگ های القلمون و القصیر و زبدانی، در هنگام ورود نیروهای نظامی حزب الله لبنان (از غرب سوریه) با ماشین ها و ادوات جنگی مجهز به پرتاب سلاح و موشک، برای تغییر معادلات منطقه شام و جبهه سوریه، رخ داد و یا ممکن است در آینده و در سال ظهور نیز تکرار شود:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، در حدیث "رایات الصفر"، هیچ اشاره ای به حضور فراگیر پرچم های زرد رنگ در مناطق جبهه شرقی سوریه، نشده است. از اینرو، ممکن است این ورود و حضور نظامی، بیشتر سبب حفظ امنیت خویش و در مناطق نزدیک به غرب سوریه و لبنان بوده باشد. البته هرچند به دلیل اینکه، در حدیث امام باقر، به وقوع و گشایش رحمت برای مومنین منطقه شام، اشاره شده است (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">رحمۀ للمومنین و عذابا رعلی الکافرین</span>)، و در نهایت، این حضور پرچم های زرد رنگ (الرایات الصفر) از غرب سوریه (لبنان)، به تامین امنیت بیشتر شیعه در منطقه شام و تغییر معادلات میدانی منطقه شام و سوریه نیز خواهد شد.[xvii] کما اینکه، شواهدی نیز بر این مدعا، استوار است:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">... یَخْرُجُ بِالشَّامِ فَیَنْقَادُ لَهُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَّا طَوَائِفُ مِنَ الْمُقِیمِینَ عَلَى الْحَقِّ یَعْصِمُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَه‏...</span>[xviii]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">... مردم&nbsp; منطقه شام از سفیانی اطاعت می‌کنند بجز پویندگان راه حق (شیعیان) که خداوند آنها را از شر خروج و همراهی با سفیانی، حفظ می‌کند ... .</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">بی شک، طبق فرموده پیامبر، مصداق عبارت "طوائف من المقیمین علی الحق" در روایت مورد اشاره، شیعیان و پیروان امیرالمومنین، علی بن ابیطالب، می باشند که منطبق بر شیعیان لبنان و حزب الله، می&nbsp;باشد که ان شاء الله در هنگام خروج سفیانی، از شر همراهی و بیعت با لشکریان سفیانی و جبهه کفر و شیطان، در امان خواهند ماند، همانطور که پیداست.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">چرا، شیعیان منطقه شام، از شر همراهی با سفیانی آخرین حاکم سوریه در امان خواهند بود؟ این امر، دلالت بر این دارد که قبل از حضور این خبیث بر حکومت منطقه شام، شیعه با تمهیدات لازم و آمادگی های نظامی، توانسته است آینده و امنیت خویش را تضمین نماید.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">چنانکه، عدم اطاعت از نماینده جبهه باطل و سفیانی، بر غالب شیعیان منطقه شام، حاکم خواهد بود، تنها منحصر به این دوره حکومت سفیانی، نیز نخواهد بود و شیعیان منطقه شام (ابدال الشام)، مفتخر و متصف به حضور در زمره اصحاب و یاران خاص امام عصر و حکومت جهانی اسلام، نیز خواهند شد:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">یُبَایِعُ الْقَائِمَ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ نَیِّفٌ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ فِیهِمُ النُّجَبَاءُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَ الْأَبْدَالُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ الْأَخْیَارُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ... .</span>[xix]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">با امام عصر و قائم آل محمد، 313 نفر به تعداد اصحاب بدر، بیعت می کنند که در میان آنها، نجباء مصر، ابدال شام، اخیار و عصائب عراق، حضور دارند ... .</p><div style="margin-bottom: 0px;"><p style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">فرهنگ نیوز</p><div id="edn1" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[i]. صافی گلپایگانی، منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر، ج‏3، ص 303</p></div><div id="edn2" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[ii]. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 63. مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 326.</p></div><div id="edn3" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[iii] . برای آگاهی بیشتر، ر.ک: سایت جلال الدین علی الصغیر، اسئله و ردود، سوال 196.</p></div><div id="edn4" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[iv] . نعمانی، الغیبۀ، ص 294. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 104.</p></div><div id="edn5" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[v] . نعمانی، الغیبۀ، ص 279.</p></div><div id="edn6" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[vi] . نعمانی، الغیبۀ، ص 305. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 461. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 253.</p></div><div id="edn7" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[vii] . نعمانی، الغیبۀ، ص 280.</p></div><div id="edn8" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[viii] . نعمانی، الغیبۀ، ص 305. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 461. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 253.</p></div><div id="edn9" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[ix] . ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 51.</p></div><div id="edn10" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[x] . ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 509.</p></div><div id="edn11" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xi] . مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج 6، ص 152.</p></div><div id="edn12" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xii] . ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 508.</p></div><div id="edn13" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xiii] . جلال الدین علی الصغیر، علامات الظهور بحث فی فقۀ الدلالۀ، ج 2، ص 194-195.</p></div><div id="edn14" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xiv] . جلال الدین علی الصغیر، علامات الظهور بحث فی فقۀ الدلالۀ، ج 2، ص 197.</p></div><div id="edn15" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xv] . نعمانی، الغیبۀ، ص 305. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 461. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 253.</p></div><div id="edn16" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xvi] . سایت جلال الدین علی الصغیر، اسئلۀ و ردود، سوال 75.</p></div><div id="edn17" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xvii] . برای آگاهی بیشتر، ر.ک: جلال الدین علی الصغیر، علامات الظهور بحث فی فقۀ الدلالۀ، ج 2، ص 194-198.</p></div><div id="edn18" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xviii] . نعمانی، الغیبه، ص305.</p></div><div id="edn19"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">[xix] . شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 477.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;"><font color="#666666" face="tahoma" size="1"><a href="http://www.alvadossadegh.com/fa/article/mahdaviat/zohoor-2/104463.html" style="color: rgb(164, 202, 207); text-decoration-line: none; cursor: pointer; transition-duration: 0.2s;">http://www.alvadossadegh.com/fa/article/mahdaviat/zohoor-2/104463.html</a></font></p></div></div></div></div></div> text/html 2019-01-07T23:43:09+01:00 www.26m.ir H D خروج سفیانی http://www.26m.ir/post/57 <div style="text-align: center;"><header class="entry-header" style="box-sizing: inherit; padding: 0px 59.2344px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: start;"><h2 class="entry-title" style="text-align: center; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 3.1rem; font-style: inherit; margin: 0px 0px 1.1613em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.1613;"><a href="http://www.dd14.ir/1397/10/11/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/" rel="bookmark" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 31px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-Yekan">خروج سفیانی</font></a></h2></header><div class="entry-content" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 59.2344px 59.2344px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">http://www.ghadeer.org/Book/2625/396729</font></p><div class="margin-y-4 padding-4" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">برای این که شناسایی سفیانی به سادگی امکان پذیر باشد، در تعدادی از روایات، ویژگی های چهره و قیافه او نیز بیان شده است. این ویژگی ها بدین قرار است: ازرق (کبود چشم)، اعور (شبیه یک چشم)، وحش الوجه (دارای صورت وحشت انگیز)، اشقر (سرخ و سفید آن که سرخی بر سفیدی اش غالب باشد)، احمر (سرخ روی)، جدری (آبله رو)، ضخم الهامه (بزرگ سر)، ربعه (میانه بالا).</font></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">از جمله امام علی (ع) در توصیف او فرموده اند:</font></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">یخرج ابن آکله الاکباد من الوادی الیابس و هو رجل ربعه، وحش الوجه، ضخم الهامه بوجهه اثر جدری اذا رایته حسبته اعور…؛(۲۰۰)</font></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">فرزند زن جگرخوار از سرزمین خشک قیم می کند. او مردی میانه بالا، با صورتی وحشت انگیز، درشت سر و آبله روست. اگر او را ببینی گمان می بری یک چشم است… .</font></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">از میان روایاتی که این ویژگی را بیان کرده اند،(۲۰۱) تنها حدیثی معتبر است که او را سرخ روی مایل به سفید و کبود چشم معرفی می کند.</font></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">امام صادق (ع) در این روایت معتبر فرموده اند:</font></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">انک لو رایت السفیانی لرایت اخبث الناس، اشقر، احمر، ازرق…؛(۲۰۲)</font></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">تو اگر سفیانی را ببینی، پلیدترین مردم را دیده ای. او سرخ روی مایل به سفیدی و کبود چشم است… .</font></div><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">http://www.ghadeer.org/Book/2625/396732</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">حرکت سفیانی از نشانه های حتمی و قطعی است و در ماه رجب روی خواهد داد.</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">در روایت چهارمی، قیام سفیانی پس از قیام مردی از صنعا (پایتخت یمن) دانسته شده است</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">….سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفری را به سوی کوفه گسیل می دارد… در این حال (که لشکر سفیانی در حال قتل و غارت کوفیان است) پرچم هایی از خراسان حرکت می کنند و به سرعت منازل را می گذرانند، در میان آن ها برخی از اصحاب قائم(عج) نیز حضور دارند.</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">————-</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;مجموع روایات در این که محل خروج سفیانی سرزمین شام است، اتفاق نظر دارند.</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">—————</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">http://www.ghadeer.org/Book/2625/396735</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">اولین سرزمینی که خراب می شود، شام است. در این هنگام سه پرچم با یکدیگر به نزاع برمی خیزند: پرچم اصهب و ابقع و سفیانی. سفیانی با ابقع مواجه می شود، با یکدیگر می جنگند. سفیانی او و یارانش را می کشد، و پس از آن اصهب را می کشد… .</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">—————</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">http://www.ghadeer.org/Book/2625/396738</font></p><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">روایتی، مخالفان سفیانی را حسنی، اموی و قیسی نام برده است.(۲۴۷)</font></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">در روایات دیگری، منصور یمانی،(۲۴۸) و در سه روایت، ابقع،(۲۴۹) و در روایتی، اصهب از مخالفان سفیانی بر شمرده شده اند که همگی در جنگ با سفیانی شکست خواهند خورد.</font></div><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">———————–</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">http://www.ghadeer.org/Book/2625/396738</font></p><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">سفیانی پس از تصرف کردن مناطق پنج گانه، به مدت حمل زن (نه ماه) حکم خواهد راند…. .</font></p><h4 class="color-medium-blue" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.8rem; font-style: inherit; margin: 2.6667em 0px 1.3333em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.3333; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">نبرد قرقیسیا</font></h4><p class="text-justify" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">سفیانی پس از سرکوب مخالفان، هدفی جز حمله به عراق ندارد. از این رو، با سپاهی بزرگ به سمت عراق رهسپار می شود. در میانه راه، در منطقه ای به نام قرقیسیا (شهری در سوریه در محل اتصال رود خابور و فرات)(۲۵۵) جنگ هولناک درمی گیرد و بسیاری کشته می شوند.</font></p></div></div></div> text/html 2019-01-01T23:45:54+01:00 www.26m.ir H D خروج یمانی http://www.26m.ir/post/59 <div style="text-align: center;"><header class="entry-header" style="box-sizing: inherit; padding: 0px 59.2344px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 15px; text-align: start;"><h2 class="entry-title" style="text-align: center; box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 3.1rem; font-style: inherit; margin: 0px 0px 1.1613em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.1613;"><a href="http://www.dd14.ir/1397/10/11/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" rel="bookmark" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 31px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">خروج یمانی</a></h2></header><div class="entry-content" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 59.2344px 59.2344px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><div class="post-content" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: inherit; border: 0px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;">http://www.ghadeer.org/Book/2625/396705</p><div class="margin-y-4 padding-4" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: inherit; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"></div></div></div></div> text/html 2018-12-30T06:06:40+01:00 www.26m.ir H D نیامدی http://www.26m.ir/post/56 <div align="center"><font class="text4"><div align="center"><div class="post-content"><p align="center"><font size="3" color="blue">عمرم رسید به نیمه دوران نیامدی</font></p> <font color="blue"> </font><p align="center"><font size="3" color="blue"><br></font></p> <font color="blue"> </font><p align="center"><font size="3" color="blue">حیران شدم از درد یتیمان نیامدی</font></p> <p align="center"><font size="3"><br></font></p> <p align="center"><a href="http://bayanbox.ir/info/6602173520220419850/ddddd12-slavat" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/6602173520220419850/ddddd12-slavat.jpg" height="300" width="300"></a></p></div></div></font></div> text/html 2018-12-20T05:12:15+01:00 www.26m.ir H D ورود ممنوع http://www.26m.ir/post/44 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0">ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0">ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0">تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0">که ورود احدی جز تو اکیدا" ممنوع</span></p></div> text/html 2018-12-13T06:03:54+01:00 www.26m.ir H D وحشتی شیرین تر از عسل http://www.26m.ir/post/55 <div align="center"><img src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/34206/12254135.jpg" class="mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small"></div> text/html 2018-11-25T05:21:50+01:00 www.26m.ir H D چرا درفش یمنى از درفش خراسانى هدایت بخش‌تر است؟ http://www.26m.ir/post/31 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 24px;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">——————</font></span></p><div id="doc_div33" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px;"><div id="docDiv1" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="doc_div6" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="doc_div1Img" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><img id="docBigImg" title="علائم حتمی ظهور/ چرا درفش یمنى از درفش خراسانى هدایت بخش‌تر است؟" src="http://www.jahannews.com/images/docs/000418/n00418883-b.jpg" alt="علائم حتمی ظهور/ چرا درفش یمنى از درفش خراسانى هدایت بخش‌تر است؟" width="205" height="153" align="top" border="0" hspace="3" vspace="3" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: top; box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%;"></font></span></div></div></div><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#339999" face="Mihan-Yekan"><strong style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">گروه فرهنگ جهان نیوز:&nbsp;</strong>خدایا! در فرج مولایم شتاب کن! و ظهورش را آسان ساز! راهش را گسترده نما! و مرا در صراط او قرار ده! فرمانش را نافذ گردان و پشتوانه‌اش را استوار نما.. خدایا! این گرفتارى پیچیده را از این امّت، به حضور آن گرامى برطرف ساز. به مهرت ای مهربانترین مهربانان. (۱)</font></span></p><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan">علائم حتمی ظهور</font></strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan">امام صادق علیه السلام فرمود: پیش از قیام قائم، پنج علامت و نشانه مهمّ در پیش خواهد بود: جنبش مرد ترقى‌خواه یمنى، جنبش ارتجاعى سفیانى، نداى آسمانى، قتل نفس زکیّه و فرورفتن[لشکر سفیانی در] زمین.(۲)</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan">یمانی؛ اولین علامت حتمی ظهور</font></strong></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">«از نشانه‌هاى قطعى ظهور امام مهدى علیه السّلام جنبش اصلاح‌طلبانۀ شخصیّت «یمنى» است. نام و داستان شخصیّت «یمنى» در روایات بسیارى و در شمار نشانه‌هاى قطعى ظهور، آمده است.»(۳)&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">«اصل وجود یمانى و جزء علامات حتمیّه ظهور امام زمان علیه السّلام بودن وى، مورد تردید نیست، زیرا روایات مربوط به وى لااقل به حدّ استفاضه مى‌رسد و ظاهرا اهل سنّت نیز آن را نقل کرده‌اند. در فتن سلیلى و فتن ابن حمّاد و . . . نامى از یمانى برده‌اند.»(۴)</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);">«روایات متعددى[که] از اهل بیت علیهم السلام، دربارۀ انقلاب اسلامى و زمینه‌ساز ظهور</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);">حضرت مهدى (ع) در یمن وارد شده است که حتمى بودن وقوع این انقلاب را تصریح مى‌کند و آن را درفش هدایت و زمینه‌ساز قیام حضرت مهدى و یارى‌کنندۀ آن حضرت توصیف مى‌کند. حتى برخى از روایات انقلاب اسلامى یمن را در زمان ظهور، هدایت بخش‌ترین درفش‌ها به طور مطلق به حساب مى‌آورد و در وجوب یارى رساندن به آن، همانگونه تأکید مى‌کند که در یارى درفش مشرق ایرانى، بلکه بیش از آن تأکید مى‌نماید. و وقت آن را همزمان با خروج سفیانى در ماه رجب یعنى چند ماه قبل از ظهور حضرت مهدى (ع) و پایتخت آن را صنعا معرفى مى‌کند. »(۵)</span></font></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);">«ضمن روایتى طولانى در این مورد، از امام باقر علیه السّلام آورده‌اند که ایشان فرموده اند:</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);">«خروج سفیانى» و شخصیّت «یمنى» و «سیّد خراسانى» در یک سال، یک ماه و یک روز خواهد بود و درست به سان دانه‌هاى تسبیح، یکى پس از دیگرى خواهد آمد… در آستانۀ ظهور امام مهدى علیه السّلام هیچ پرچمى هدایت‌یافته‌تر از پرچم شخصیّت «یمنى» نخواهد بود.</span></font></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">پرچم او، پرچم هدایت و درستى است. چرا که او مردم را به امام مهدى علیه السّلام دعوت مى‌کند، هنگامى که این شخصیّت اصلاحگر خروج مى‌کند ، فروختن سلاح را تحریم مى‌نماید.</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">هنگامى که او به پاخاست با او به پاخیزید. چرا که اگر پرچم هدایت و عدالتى را دیدید روى گردانى از آن براى مسلمان، شایسته و مشروع نیست. از این رو، هرکس از پیوستن به جنبش مرد «یمنى» سرباز زند، اهل آتش خواهد بود چرا که او به حق فرامى‌خواند و به راه مستقیم و بى‌انحراف دعوت مى‌کند.»(۶) ،(۷)&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">«روایات مى‌گوید: یمنى در پى نبرد سفیانى با وى وارد عراق مى‌شود. نیروهاى یمنى و ایرانى جهت رویارویى با سفیانى وارد عمل مى‌شوند و از روایات چنین ظاهر مى‌شود که نقش نیروهاى یمن در نبرد سفیانى نقش پشتیبانى از نیروهاى ایرانى است، زیرا از لحن أخبار چنین فهمیده مى‌شود که طرف درگیر با سفیانى، مردم مشرق زمین یعنى یاران خراسانى و شعیب هستند. و گویا یمنى‌ها پس از یارى رساندن به آنان به یمن باز مى‌گردند.</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">امّا در منطقۀ خلیج، علاوه بر حجاز، یمنى‌ها نقش اساسى خواهند داشت، گرچه روایات، آن را خاطرنشان نساخته‌اند ولى به طور طبیعى با توجه به روند حوادث ظهور و جغرافیاى منطقه، بایستى فرمانروائى یمن و حجاز و کشورهاى حوزۀ خلیج در دست نیروهاى یمن، پیرو حضرت مهدى (ع) قرار گیرد.</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan">چرا درفش یمنى از درفش خراسانى هدایت بخش‌تر است؟&nbsp;</font></strong></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">در حالى‌که درفش خراسانى و درفش‌هاى اهل مشرق بطور کلى به درفش هدایت، توصیف شده و کشته‌شدگان آنها شهید محسوب مى‌شوند و خداوند دین خود را بوسیله آنان یارى مى‌نماید. با آنکه تعداد نسبتا زیادى از ایرانیان وزیران و مشاوران حضرت مهدى (ع) و یاران خاص او خواهند بود، که از جملۀ آنان فرماندۀ نیروهاى ایرانى، شعیب بن صالح است که امام مهدى (ع) وى را به سمت فرماندهى کل ارتش خود برمى‌گزیند و با آنکه نقش ایرانیان، در زمینه‌سازى قیام حضرت مهدى (ع) در تمام سطح‌ها، نقش وسیع و فعّالى است وآنگهى آنان با قیام و فداکاریهاى خود، که آغاز نهضت حضرت مهدى (ع)، بوسیلۀ قیام آنان خواهد بود، برترى خاصى دارند و ما آن را در نقش آنان در دوران ظهور بیان خواهیم کرد. بنابراین چرا انقلاب یمنى و درفش وى هدایت‌بخش‌تر از ایرانیان و درفش آنهاست؟</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);">ممکن است دلیل آن، این باشد که سیستم ادارى که یمنى در رهبرى سیاسى و ادارۀ یمن به کار مى‌برد صحیح‌تر و از لحاظ سادگى و قاطعیت به روش ادارى اسلام نزدیک‌تر باشد. در حالی که دولت ایرانیان از پیچیدگى و دوباره‌کارى و شائبه‌هایى برکنار نیست، بنابراین تفاوت بین این دو تجربۀ فرمانروائى به طبیعت سادگى و قبیله‌اى جامعۀ یمن و طبیعت وراثت تمدن و ترکیب جامعۀ ایرانى برمى‌گردد و ممکن است انقلاب یمنى ازاین‌رو هدایت‌بخش‌تر به شمار آید که سیاست و</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);">دستگاه اجرائى آن قاطع باشد و نیروهاى مخلص و مطیع در اختیار داشته باشد و پیوسته رسیدگى شدید نسبت به آنها کند.</span></font></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">البته این همان دستور العملى است که اسلام به اولیاء امور مى‌دهد که با کارمندان و کارگزاران خود عمل نمایند چنانکه در منشور امیر مؤمنان (ع) به مالک اشتر استاندار و نمایندۀ امام در مصر مى‌بینیم و همانطور که در صفات حضرت مهدى (ع) آمده است که «نسبت به کارگزاران و کارمندان خود سختگیر و نسبت به بینوایان مهربان مى‌باشد» در حالی که ایرانیان براساس چنین سیاستى عمل نمى‌کنند، مسئول مقصّر، یا خیانتکار نسبت به مصالح مسلمانان را در ملأ عام، جهت عبرت سایرین مجازات نمى‌کنند.</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">و احتمال دارد، درفش یمنى از این جهت هدایت‌کننده‌تر باشد که در ارائه طرح جهانى اسلام رعایت عناوین ثانوى فراوان و ارزیابى‌ها و مفاهیم کنونى (و مقررات بین المللى) را نمى‌کند. در حالی که انقلاب اسلامى ایران معتقد و ملزم به رعایت آنهاست.</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">امّا آنچه به عنوان دلیل اساسى، پسندیده است این است که انقلاب یمنى اگر هدایت‌گرى بیشترى دارد به این دلیل است که مستقیما از رهنمودهاى حضرت مهدى علیه السلام برخوردار مى‌گردد و جزء لاینفک قلمرو و طرح نهضت آن حضرت شمرده مى‌شود، همچنین یمنى به دیدار حضرتش نائل مى‌شود و کسب شناخت و رهنمود مى‌کند. مؤید این امر روایات مربوط به انقلاب یمنى‌هاست که رهبر انقلاب یمن یعنى شخص یمنى را مى‌ستاید و با این عبارات توصیف مى‌نماید: «به سوى حق هدایت مى‌کند» و «شما را به سوى صاحبتان مى‌خواند» و اینکه «براى هیچ مسلمانى سرپیچى از آن جایز نیست و کسى که چنین کند اهل آتش خواهد بود» . . . امّا انقلاب زمینه‌ساز ایرانیان در روایات آن بیش از ستایش رهبران آن، ستایش از عموم گردیده است، مانند یاوران درفش‌هاى سیاه و اهل مشرق و قومى از مشرق به جز، شعیب بن صالح که با توجه به روایات، نسبت به بقیۀ فرماندهان درفش‌هاى سیاه، امتیاز و برترى ویژه‌اى دارد و پس از آن سید خراسانى و سپس مردى از قم مورد ستایش قرار گرفته است.</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Yekan">أخبار مؤیّد این معناست که انقلاب یمنى به نهضت ظهور امام (ع) نزدیکتر است تا انقلاب زمینه‌ساز ایرانیان، حتى اگر فرض کنیم یمنى قبل از سفیانى قیام مى‌کند یا آنکه یمنى دیگرى زمینه‌ساز یمنى وعده داده شده مى‌باشد. در حالی که انقلاب ایرانیان بدست مردى از قم که سرآغاز نهضت و قیام حضرت مهدى (ع) مى‌باشد که «آغاز آن از مشرق است» و فاصلۀ بین شروع انقلاب آنها و بین خراسانى و شعیب بیست یا پنجاه سال و یا آنچه خدا اراده کند، به طول مى‌انجامد.(۸)</font></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan">منابع:</font></strong></span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">۱-بخشی از دعای عهد</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">۲- کـمال الدین و تمام النعمه ، ج ۲، ص ۶۴۹&nbsp;</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">۳- امام مهدی (عج) از ولادت تا ظهور علامه قزوینی ص۵۵۷</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">۴- تا ظهور،ج۲ نجم الدین طبسی ص۳۸۲</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">۵-عصر ظهور ، علی الکورانی ص۱۵۷</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">۶- غیبت نعمانى، ص ٢۵۵، باب ١۴، ح ١٣</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">۷- امام مهدی (عج) از ولادت تا ظهور علامه قزوینی ص۵۵۷</span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">۸-عصر ظهور،علی الکورانی صص۱۶۲-۱۵۸</span></font></p></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 24px;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Yekan">————</font></span></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 24px;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Yekan">http://www.jahannews.com/vdcjooextuqevoz.fsfu.html</font></span></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 24px;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Yekan">————</font></span></div></div> text/html 2018-11-23T07:41:20+01:00 www.26m.ir H D تصاویر مهدوی عج=04 http://www.26m.ir/post/51 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" class="shrinkToFit" width="509" height="509"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" class="shrinkToFit" width="500" height="500"></div> text/html 2018-11-03T00:03:16+01:00 www.26m.ir H D السّلام علیکم یا اهل البیت النّبوه http://www.26m.ir/post/50 <div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">عاشقان حرمت عاشق دیدار تو اند<br><br>نظری کن به دل این همه عشّاق رخت</font></font></div>