H D

جستجو درعناوین

 

flag


نوع مطلب : تصاویر مهدوی عج ،ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - فـتـنـه دجّال


نوع مطلب : دجال=antichrist ،علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

مؤلف كتاب «جهان در سیطره صاحب الزّمان [عجـّـل الله تعالی فرجـه الشّریف] » در مورد دجّال و مركب او فرضیّه ای آورده است و در مقام نتیجه گیری مشخصات دجّال را با بعضی از سرنشینان ناشناخته سفینه ها وبشقاب های پرنده مقایسه و مطابقت نموده است و مشخصات مشترك را این گونه بیان كرده است:

1- آبله رو بود ن  2- داشتن سر و كلـّه بزرگ 3- قدّ بلند

 4- چشمان برّاق 5- یك چشم بود ن 6- طیلسان های سبز و موارد دیگر.

در مورد مركب دجّال آن را نوعی وسیله پیشرفته و مد رن نقلیه (زمینی و بیشتر هوایی) می داند

 كه ابعادی  عظیم و سرعتی فوق العاده دارد. . .

دجّال و صهیونیست :

استاد علی كورانی در كتاب عصر ظهور می فرماید: « احتمال قوی نزد من ،این است كه این جنبش بعد از مدتی نه چندان كوتاه پس از برپایـی حكومت جهانی حضرت مهدی [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] و رفاه عمومی ملـّت های جهان و پیشرفت حیرت انگیز علوم خواهد بود و خروج وی نشأت گرفته از یهود بسیار پیشرفته و دارای ابعاد عقیدتی و سیاسی گسترده است.»

استاد كامل سلیمان در كتاب روزگار رهایی در توضیح این حدیث : « آبادی بیت المقدس، خرابی مدینه را به دنبال دارد و خرابی مدینه ،نبرد بی امان را و پس از آن قسطنطنیه (استانبول) فتح می شود و فتح استانبول خروج دجّال را به دنبال دارد.» می فرماید: صهیونیسم بین المللی پس از آن كه احترام مسجد اقصی و كلیسای قیامت را از بین برد به تعمیر و آبادانی بیت المقدّ س پرداختند. خرابی مدینه به دست سپاه سفیانی ...، آن گاه جنگ سرنوشت ساز حق و باطل آغاز می شود... و آنگاه استانبول به دست سپاه اسلام  فتح می شود.

محل خرو ج دجـّال :

مرحوم خراسانی در كتاب خود گوید:«اخبار در محلّ خروجش مختلف است كه سجستان است یا اصفهان یا از نواحی خراسان و وقت خرو ج او نیز معلوم نیست كه پیش از ظهور است یا بعد، ولی مسلـّم است كه در سال ظهور حضرت[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] است. » درجای دیگر گوید:« ممكن است حدیث حضرت باقر (علیه السـّـلام) كه مكرّر می فرمود:

خراسان خراسان، سجستان سجستان،اشاره به این باشد و الله العالم.»

محقـّقین محترم در مورد علائم دجّال {كه اكثر آن ها اتـّفاق افتاده است}به كتاب ارزشمند منتخب الاثر ‌‌‌‌‹عربی› مراجعه فرمایند.


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - فـتـنـه دجّال


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،دجال=antichrist ،

- فـتـنـه دجّال

الف - ” هیـچ پیغمبری نیامد مگر آن كه مرد م را از فتنه دجّال ترساند.“

ب - ” در پیش قد م او سه سال خشكی است .“

ج – ”دجّال با گروهی كه طیلسان( سبز) می پوشند و كفش مویین به پا می كنند در حومه كرمان فرود می آید.“

د- ” هفتاد هزار ترك ،یهود،زنا زاده ،خواننده،نوازنده،بادیه نشین و زن از او پیروی می كنند. چون دجّال خرو ج كند ،طوفانی چون طوفان قوم عاد و بانگی چون بانگ قوم صالح و مسخی چون مسخ اصحاب رسّ واقع می شود.“

ه-  ” مدت 40 روز در روی زمین جولان می كند ،روزی چون یك سال ، روزی چون یك ماه و دیگر روزهایش چون روزهای شما.“

و- ” به همه اقطار و اكناف جهان وارد می شود جز مكـّه و حوالی مكـّه و مدینه و حوالی مدینه.“

ز- ” آگاه باشید كه بیشتر پیروانش فرزندان نامشروع و اصحاب طیلسان سبز می باشند. خداوند او را در گردنه افیق به دست كسی كه عیسی مسیح پشت سرش نماز می خواند، سه ساعت گذشته از روز جمعه به هلاكت می رساند.“

ح- ” دجّال پس از خشك شد ن دریاچه طبریّه خروج می كند.“

{احادیثی كه آورده شد، گزیده و مختصری از احادیث فراوانی است كه در مورد دجّال آمده است. البته در منابع اهل تسنن سخن بیشتری آمده است.}


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه – شعیب بن صالح


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

و- { حدیث ذیل طولانی است و گزیده ای از آن را می آوریم. }

” سپس جوانی خوش اندام از حوالی قزوین و دیلم برای نصرت آل محمّد (علیهم السّلام)خروج می كند و با بانگی رسا و بیانی شیوا پیروان آل محمد (علیهم السّلام) را ندا می كند: كه ای آل محمد (علیهم السّلام) بانگ ستم دیده غمین را لبّیك گویید. گنجینه های طالقان به او پاسخ مثبت می دهند. چه گنج ها و گنجینه هایی ! كه از طلا و نقره نیستند بلكه مردانی فولادین هستند كه بر یابو های ابلق سوارند و سلاح های كوتاهی در دست دارند. از شوق و علاقه ای كه به جهاد دارند ، جست و خیز می زنند و خود را به سپاه دشمن می زنند ، می جنگند و پیروز می شوند. فرمانده آن ها مردی از تمیم به نام شعیب بن صالح است. بزرگ و كوچك شمشیر به دست گرفته وارد كارزار می شوند. سید حسنی كه صورتش چون ماه تابان است،در این نبرد شمشیر می زند و با ستمگران نبرد می كند تا وارد كوفه شود و كوفه را ستاد فرماندهی خود قرار دهد. آنگاه به او خبر می رسد كه حضرت مهدی [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] ظهور فرموده است...“

ز- {شعیب بن صالح} ” جوانی است نورس، زرد و گندمگون ،كوسه و خفیف اللـّحیه ،كسی در برابرش نمی ایستد جز اینكه كشته می شود. اگر با كوه ها درگیر شود از بن بر می كند تا وارد سرزمین قدس شود.او پرچمدار حضرت مهدی [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف]  خواهد بود.“

در كتاب مهدی منتظر [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف]  آمده است:

رایت [پرچم] خراسانی ، رایتی غیر از بیرق های سیاه ابومسلم از خراسان برای تشكیل دولت بنی عباس و غیر از رایت مغول كه عاقبت دولت بنی عباس را بر هم زد می باشد و از هر سه در اخبار بسیاری یاد شده است... آنچه به نظر این حقیر(مرحوم حاج شیخ محمد جواد خراسانی ره) می رسد آن است كه چند رایت ‹پرچم› از نقاط مختلف شرق قیام خواهد كرد و مجتمع آن ها خراسان است و همه با هم یكی خواهند شد. از خراسان قیام خواهند كرد.


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه – خرو ج خراسانی


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

1 –  خرو ج خراسانی

در میان علویّانی كه از ایران برای زمینه سازی ظهور خرو ج می كنند دو شخصیّت بزرگوار درخشند گی و شجاعت خاصّی دارند. یكی از آنان سیّد حسنی است. سیّدی زیبا با قدّی بلند و محاسنی پر پشت كه انگشتر زیادی به دست می كند و نام شریفش محمّد یا محمّد علی است و البته دارای كرامت است و هر روز به خدمت آقا امام زمان [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] می رسد وهنگام قیام زره ای  بهشتی بر تن می نماید

« ر.ك. پیمان یزد = 19 /7/82»

و دیگری شعیب بن صالح فرمانده لشكر سیّد حسنی می باشد.

در اینجا احادیثی از كتاب روزگار رهایی می آوریم :

الف-  ” پرچم های سیاهی برای نبرد با سفیانی به حركت در می آیند كه میان آن ها جوانی از بنی هاشم است كه صورتش چون قرص قمر است و در دست چپش خالی است . در پیشاپیش این سپاه شعیب بن صالح تمیمی است كه كلاه های سپاهیانش سیاه است وجامه هایشان سپید. سپاه سفیانی را شكست می دهند و به سوی غرب پیش می روند تا به بیت المقدّس می رسند و زمینه را برای حضرت مهدی [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] فراهم می كنند.“

ب-  ” ما خاندانی هستیم كه خداوند به جای دنیا ،آخرت را برگزیده است اهل بیت من بعد از من دچار بلاها ، گرفتاری ها،تبعید ها و جلای وطن ها می شوند تا گروهی از خراسان با پرچم های سیاه حركت كنند و خیر و صلاح را مطالبه نمایند پس به آن ها داده نمی شود. آن ها نبرد می كنند و پیروز می شوند و به آنچه می خواستند دست می یابند ولی آن را نمی پذیرند بلكه به مردی از عترت من تقدیم می كنند كه او جهان را پر از عدل و داد نماید آنچنان كه مملوّ از جور و ستم شده است. آگاه باشید هر كس آن ها را      د رك كند ،به سوی آن ها بشتابد اگرچه با سینه خیز رفتن از روی برف ها باشد كه او مهدی[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف]است.“

ج-  ” مردی گند م گون ،چهار شانه و كوسه به نام شعیب بن صالح،با چهار هزار نفر از ری خرو ج می كند كه در پیش قد م ظهور حضرت مهدی [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] است. كسی در برابرش ایستادگی نمی كند جز اینكه كشته می شود. “

د-  ” مردی ازقزوین خروج می كند كه با یكی از پیامبران هم نام است. مشرك و مؤمن به اطاعتش می شتابند. كوه ها را پر از رعب و وحشت می سازد.“

ه-  ” سپاهیان خراسان به حركت در می آیند. شعیب بن صالح تمیمی در طالقان به آن ها می پیوندد . در خوزستان به یك سید موسوی بیعت می شود. پرچمی برای چماق داران كرد فراهم می شود . عرب ها بر سرزمین ارمنی ها و سیكلوب ها غلبه می كنند و هرقل(آسیای صغیر) در برابر   فرمانده هان سفیانی تسلیم می شود.“


ddddd12.mihanblog.com H D

ورود ترکها به جزیره و رومیها به رمله


نوع مطلب : آخرالزّمان ،

ورود ترکها به جزیره و رومیها به رمله

طبق روایات اسلامی، در سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، ترکها وارد سرزمین جزیره و رومیها (امریکا و متّحدان اروپایی اش) وارد سرزمین رمله در فلسطین می شوند. مهمترین هدفی که ترکها و رومیها در سرزمین شام دنبال می کنند، چیره شدن بر حکومت سوریه و حمایت از اسرائیل در برابر تهاجم احتمالی مخالفانش (مانند حزب الله لبنان، دولت بشار اسد و نیروهای ایرانی)، و دور نگه داشتن یهودیان ساکن این کشور از هر گونه گزندی است.

جابر می گوید: ابو جعفر - امام باقر- (علیه السّلام) فرمود:

ای جابر، بر زمین بچسب و دست و پایی مجنبان تا ببینی نشانه هایی را که

برایت یادآور می شوم، اگر به آنها برسی. نخستین آن نشانه ها اختلاف

پسران عبّاس است، .... و گروهی شورشی که از سمت ترکها برمی شورند

و آشفتگی روم در پیِ آن خواهد بود، و به زودی ترکها روی می آورند تا آنکه

در جزیره فرود آیند، و به زودی شورشیان روم روی می آورند تا آنکه در رمله

فرود آیند. پس آن سال، ای جابر، اختلاف زیادی در هر سرزمین از طرف مغرب

خواهد بود و شام آغاز سرزمین مغرب است که در آن هنگام،

بر سه پرچم اختلاف پیدا می کنند...(1).

1. بحار الأنوار، ج 52، ص 237، ح 105، به نقل از: الغیبة نعمانی، ص 289، ب 14، ح 67.

 با بهره گیری از روایات اسلامی و پیشگوییهای نوسترادموس، چنین به نظر می رسد، مراد امام باقر(علیه السّلام) از آشفتگی روم پس از خروج ترکها، فرورفتن بخشهایی از مغرب زمین (اروپا) در آب است.

در این حدیث، مراد از «جزیره» بخش شمالی سرزمین بین النهرین است که از جنوب شرقی ترکیه و شمال شرقی سوریه آغاز می شود و در داخل عراق مرکزی تا حوالی بغداد (تکریت) امتداد می یابد.

رمله از شهرهای فلسطین اشغالی بوده و در شمال غربی قدس واقع است.

www.pishgooei.persianblog.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
چشم انتظار گل نرگس


ddddd12.mihanblog.com H D